jernaldervikinge

Jernalder-vikingemarken

På en mark mellem 2 landsbyer i Nordvestsjælland har jeg fundet et meget spændende området som jeg kalder for Jernaldermarken. Marken er nok 30 ha stor men det er de 3 ha som er spændende, de 3 ha udgør et langt bakkedrag i nærheden af en å.

Bakken viste sig at gemme på en masse ting fra Jernalderen og til starten af Vikingetiden (0-900 år e.kr.) Om der har ligget en boplads eller en gravplads, kan man jo kun gætte sig til. Dette kan nok kun siges med sikkerhed hvis der foretages en udgravning , endtil nu er det kun en masse detektorfund fra denne periode.

 

Her på siden viser jeg en del af de ting som er blevet fundet på området

Romersk mønt fra ca. år 200-300 som er lavet om til vedhæng af en art

 

Nedeunder ses Dirhem afklip som er fra Vikingetiden ca. år 900. Disse sølvmønter som er klippet i stykker tyder på handel, da man bruget dem som betalingssølv.

Samme med afklip af Dirhemer er vægtlodder af forskellige slags også et godt tegn på handel.

Til venstre ses bipolærte vægtlodder som består af en jernkugle med et tyndt lag bronze som skal, derfor ser man dem med disse udbrud af rust. De er som regel flot dekoreret med tegn på den flade side.

Til højre er det små lodder af bly og bronze og øverst til højre en del af en foldevægt fra Vikingetiden

 

Alt dette er fra Vikingetiden og giver et klart tegn på handel som er foregået på marken

Genstande fra beklædning og smykker på pladsen

Agrafknap, ærmelukke-knap fra Germansk Jernalder

år 400-800

Knappen er forgyldt og har været brugt som fibel senere.

Til venstre et hængesmykke, en såkaldt taskeformet, et meget sjælden fund fra ca. år 400-600

 

Til højre et hængesmykke fra samme periode, Jernalderen

 

Nedeste er en nål, måske fra et stort dragtspænde og en nål fra Vikingetiden

Perle med flot indlagt blomst-dekoration

Fra Vikingetiden

til venstre et armbånd af sølv fra vikingetiden og til højre en dobbeltknap med indlagt rav eller glas

Et pragtstykke af et beslag fra Germansk Jernalder, sikkert fra et relikvieskrin eller lignende og som har været lavet om til dragtspænde, ses på bagsiden hvor der er små lodninger som tyder på anordning til nålefæste. De små huller på beslaget viser også tegn på anden fastgørelse tidligere. Beslaget er tillige belagt med guld og har flotte mønstre af soltegn som kendes fra Irsk afstamning

Fibler/dragtspænder fra pladsen

Tungeformet pladefibel, Vikingetiden med bevaret ornamentik

Næbfibel fra Yngre Germansk Jernalder år 550-650

Bronze med flot bevaret ornamentik og til højre en lille fin Næbfibel med guld

Fuglefibel også fra Germansk Jernalder

Stor flot bevaret Trefliget fibel fra tidlig Vikingetid ca. år 800-900

Fibel er af bronze og har Ranke/planteornamentik som man kender fra den tidlige vikingetid

Denne skivefibel fra Vikingetiden er en af de mange fibler som er fundet på marken, flot bevaret og med ornamentik af velkendt tyde

Fiblen er guldbelagt med en lille rød emalje i midten

Fibler og fragmenter fra fibler finder jeg mange af på marken og her er Jernalderen rigt præsenteret

 

Trompetfibel

 

Bøjlefibler

 

Ligearmet fibler

 

Korsfibler

 

Fibler fra Romersk Jernalder til Germansk Jernalder år 0-800

 

Denne formentlige en del af en rygknapfibel fra Yngre Germansk Jernalderen i bronze og guldbelagt med flot stempel-ornamentik er en af de mest spændende fund som er kommet frem blandt mine detektorfund

Fragmenter fra trefliget fibler, disse 2 med lineær ornamentik fra tidlig Vikingetid år 800

Del af fibel fra Vikingetiden, måske stammer den fra det Baltiske område.

Fin fibel med lineær ornamentik og tydelige spor af nålefæste. Nok fra starten af Vikingetiden

Ligearmet fibel fra Vikingetiden, ornamentikken flot bevaret på denne fibel af bronze

Lille fragment af en skålfibel, også Vikingetiden

På pladsen er der også fundet diverse genstande som kan være fra livet på bopladsen eller hvis der er tale om en gravplads kan genstandene være gravgaver.

Bronze fragment af Gribedyr fra Vikingetiden. Disse udsmykninger var almindelige på vikingernes dragter

Pincetter fra Germansk Jernalder. Ornamentikken som ses på disse 2 kendes fra bl.a. foden af Korsfibler fra samme periode

Hvæssesten/slibesten skifer som har hængt om halsen i snor

Potteskår fra Jernalderen til Vikingetiden ligger på overfladen der hvor de fleste metalfund også er gjort