gravsteneigil

Søren Mortensen med hans hustru, begravet på Sandager kirkegård på Fyn

Min farfar Karl Viggo Mortensen bror

Søren Mortensens søn, Kurt Mortensen

fra Ejby kirkegård på Fyn

Jan Mortensen slægt og aner

Her er gravsten fra min fars side af slægten

Min fars gravsten fra Viskinge kirkegård

Min fars søster Inga Randi Mortensen gravsten fra Tuse kirkegård, hun ligger begravet med sin mand Vagn

Mine Tipoldeforældre Christian Rasmussen og Karen Marie Jensdatter, deres datter Jensine Marie Dorthea Rasmussen ligger Begravet på Farsø kirkegård med hendes mand

Jensine,s børn

Mine Oldeforfældre fra Farsø sogn

Min farmor Hulda`s bror Martin Kristian Alfred Rasmussen og hans kone, gravsten på Års kirkegård

Min farmors søster Nielsine Kirstine Nikoline Rasmussen gravsten, sammen med hendes mand Niels

Min farmors bror Frederik Rudolf Johannes Rasmussen gravsted

Farmors søster Kristine Karoline Marie Rasmussen og hendes mand begravet på Farsø kirkegård

Tipoldefar Christian Rasmussen bror Peder,s anden barn Rasmus Christian Pedersen og hans kone Frederikke gravsten på Gislum kirkegård. Rasmus døde d. 24-07-1940 i Nyrup, Gislum sogn

Min farmors anden søster Laura Kristine Rasine Rasmussen sammen med manden Gerhard

Farmors anden bror Harald på Vester Bølle kirkegård

Haralds søn Kristian

Tipoldefar Christian Rasmussen havde en bror som hed Peder Rasmussen. Peders barn Maren Rasmine Pedersdatter ligger her sammen med hendes mand på Vognsild kirkegård

Peders tredje barn Jens sammen med hans kone Birgitte. Jens døde i 1954 og blev begravet på Gislum kirkegård

Her er billeder fra slægten i Løve Herred

Min Tip-2 oldefar Søren Mortensen fik en søn Jens Peter Mortensen, han fik et par tvillinger nemlig Anna og Marie Mortensen. Gravstenen herover er Anna med hendes mand fra Vinde Hilsinge ved Gørlev

Marie Mortensen,s gravsten

Min Oldemor Anne Kirstine Marie Jensen havde en søster som hed Ane Dorthe Jensdatter og hendes datter Hanne ligger begravet på Reersø kirkegård sammen med manden

Anna,s sønner

Marie,s søn

Hanne,s søn ligger der også